Indeks jakości powietrza:
Umiarkowany

PM2,5 : 45 µg/m3

PM10 : 75 µg/m3

Pył zawieszony

Wyniki aktualizowane co 30 minut