Indeks jakości powietrza:
Zły

PM2,5 : 124 µg/m3

PM10 : 134 µg/m3

Pył zawieszony

Wyniki aktualizowane co 30 minut